Toolbar

Aanmelding Lid

Aanmelding Lid

Aanmelding lidmaatschap en toetsingsbeleid

Kunstenaars die zich willen aanmelden bij OAO nodigen wij uit het online aanmeldingsformulier in te vullen. Het bestuur van de OAO zal daarna contact met u opnemen.
Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de externe onafhankelijke commissie van kunstdeskundigen. Indien wij uw aanmelding voor 1 maart ontvangen en uw werk wordt positief beoordeeld door de commissie, kunt u in datzelfde jaar deelnemen aan het Open Atelier Weekend. Kunstenaars ontvangen uiterlijk 30 april bericht of zij toegelaten zijn met een onderbouwd rapport van de toelatingscommissie.

Kosten toetreden van nieuwe deelnemers

De eenmalige eigen bijdrage voor het balloteren bedraagt € 75,-. Wij vragen u dit bedrag voorafgaand aan de beoordeling door de externe deskundigen te voldoen via bankrekeningnummer NL54 RABO 0112 231284 t.n.v. Stichting Open Ateliers Oosterhout o.v.v. van uw naam en ‘ballotage’. Let op: betaal pas nadat wij contact met u opgenomen hebben n.a.v. uw online aanmelding.
U verstrekt:

 • Het online aanmeldingsformulier (klik hier)
 • Curriculum Vitae (CV) bestaande uit uw persoonlijke gegevens, gegevens over uw kunstdiscipline, uitgangspunten van het werk- gegevens omtrent opleiding(en), scholing en nevenactiviteiten, gegevens omtrent product en presentatie zoals expositie, voorstelling, opdracht(en), eventuele andere relevante informatie.
 • Certificaten van genoten opleiding(en)
 • Documentatie, 10-15 foto’s van recent werk van maximaal 2 jaar oud (met vermelding formaten en jaartal)

Kosten jaarlijks lidmaatschap en deelname OAO-dagen

Kosten voor deelname bedragen € 110,- per jaar, te voldoen via :
bankrekeningnummer NL54 RABO 0112 231284 t.n.v. Stichting Open Ateliers Oosterhout.
Bij betaling dient de naam van kunstenaar(s) duidelijk aangegeven te worden.
Let op: lidmaatschap is pas mogelijk nadat uw werk beoordeeld is en u een positieve toekenning heeft ontvangen.

In dit bedrag is opgenomen:

 • Jaarlijkse bijdrage
 • Deelname aan de OAO-dagen
 • Deelname aan de overzichtsexpositie tijdens de OAO-dagen
 • Tijdelijk ter beschikking: banier en banierstandaard
 • Toezenden van informatie/nieuwsbrief
 • Vermelding op website van OAO, iedere kunstenaar heeft een eigen persoonlijke pagina met mogelijkheid voor cv, foto’s en contactgegevens.
 • Vermelding op promotiemateriaal zoals flyer en plattegrond van de route
 • 1 poster en maximaal 50 flyers ter verspreiding in het eigen netwerk
 • Digitale versie van de flyer
 • Publiciteit OAO dagen in lokale media en via social media.

 

Over Open Ateliers Oosterhout

Open Ateliers Oosterhout

Van harte welkom op het Open Atelier Weekend 8 en 9 september 2018.

De overzichtstentoonstelling in de Vlaamse schuur aan de Leijsenstraat 31 Oosterhout is ook toegankelijk op zaterdag 15 en zondag 16 september van 10.00 tot 17.00 uur. De galerie is dat weekend ook geopend, de overige locaties zijn dan gesloten.

De Stichting Open Ateliers Oosterhout bestaat uit circa 21 op hun kunstenaarschap geballoteerde kunstenaars, die in Oosterhout (Noord-Brabant) of tot de gemeente behorende aangrenzende dorpen hun atelier hebben. Jaarlijks stellen de kunstenaars van uiteenlopende disciplines hun ateliers open. Ook zijn er gastlocaties. Zij ontvangen u dit jaar graag op 8 en 9 september van 12.00 – 17.00 uur.

Het volledige programma en de flyer met adresgegevens vindt u hier.

Wordt vriend van Open Ateliers Oosterhout

Klik hier om te bekijken hoe.